KOMSTAV STRECHY s.r.o.

SLovensko

Zakladajúci členovia cehu strechárov slovenska css

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

SLOVENSKO

ČLENOVIA CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA CSS

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

O NÁS

KOMSTAV STRECHY s.r.o. funguje od roku 1990. Počas 33-ročného obdobia prešla spoločnosť viacerými prospešnými zmenami od fyzickej osoby, združenia po súčastnú sro-čku. V roku 1997 sme boli spoluzakladatelia Cechu strechárov Slovenska CSS, kde v súčastnosti zastávam post podpredsedu CSS.
Vykonávame všetky práce na strechách od tesárskych, klampiarskych až po pokrývačské práce. Izolatérske práce veľmi obmedzene. Sme držiteľmi množstva CERTIFIKÁTOV na rôzne strešné systémy. Od roku 2009 máme tzv. OPRÁVNENIE na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb, hlavne zo striech.

Neváhajte a kontaktujte nás!

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

SLUŽBY

  • likvidácia azbestu
  • poradenstvo
  • rekonštrukcia strechy
  • vybavenie povolenia

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

ODBORNÉ INFORMÁCIE

Legálna práca či nelegálny dodávateľ ???

VEC : Nelegálna práca, nelegálný dodávateľ či legálná práca a eldorádo ??? Celý tento list vznikol z môjho podnetu, nakoľko si myslím že v okrese Komárno je nás málo „pravých poctivých strechárov“, ale ako aj bývalí cechmajster Cechu Strechárov Slovenska mám morálne právo Vás upozorniť a požiadať o riešenie nižšie uvedeného stavu, ktorý je už neúnostný. Beriem plnú zodpovednost za možné následky z ohovárania mojej osoby zo strany dotknutých firiem a osôb. Zatial chcem vec riešiť legislatývným spôsobom na úrovni Živnostenského úradu v Komárne a IBP Nitra. V záujme skvalitnenia právnej ale aj praktickej istoty by som chcel upozorniť predovšetkým pred možnými dôsledkami a vyzvať kompetentných na riešenie tohto druhu podnikania – jedna forma čiernej práce. Ak sa stav nezmení alebo zhorší, som rozhodnutý podať aj trestné oznámenia. Nechcem riešiť veci vo všeobecnej rovine, ale presným príkladom z praxe, argumentami a konkrétnymi menami. Nechcem sa skovávať za anonym, ale chcem nazvať veci pravým menom. Každý len čaká kto to napravý, kto to začne. Podmienky udelenia živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním podľa základného verejno-právneho predpisu a zákona č.455/1991 Zb. okrem iného rieši: remeselné viazané živnosti (tzv. “strecháry“): – tesár – klampiar – pokrývač – izolatér – podnikanie nakladanie s nebezpečným odpadom (likvidácia a práca s azbestom) – práce spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou vyhradených technických zariadení elektrických (bleskosvody – montáž,demontáž) a predpis voľných živností : – prípravné práce k realizácii stavby – uskutočňovanie stavieb a ich zmien – dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterierov a interierov Na základe týchto troch najčastejšie používaných voľných živností realizujú živnostníci a firmy vyššie uvedené remeselné živnosti bez akejkoľvek odbornej spôsobilosti, bez zodpovedného zástupcu, s čím sa nemôžem ztotožnit, eldorádo živností a žiadam o riešenie vzniknutej situácie. Spochybňujem dokonca aj ich prípadné školenia, certifikáty, doklady o spôsobilosti vykonávať vyššie uvedené práce, ktoré nespľňajú požiadavky ani na posudzovanie udelenia odbornéj spôsobilosti. V skratke tieto tri voľné živnosti sú vlastne pomocné stavebné práce pre živnostníkov so základným vzdelaním, na ich prevádzkovanie nemusíte mať žiadnu školu, žiadnu prax – nič. Korunou každého domu je strecha, kvalitná a funkčná!!! Žiadam Vás o okamžitý zákaz prevádzkovanie remeselných živností firmami a živnostníkmi ktorý nespľňajú základné podmienky, pravidlá podnikania a dobrých mravov. Ja podnikám v stavebníctve už 21-rokov, neustále zvyšujem kvalitu svojich služeb, a rozširujem aj druh podnikania v tejto oblasti a preto mi nie je ľahostajné, že sa k zákazkám dostávajú aj firmy a živnostníci s úplne iným zameraním podnikania. Beriem to ako „ČIERNU PRÁCU“. Nie som kontrólný orgán, ale je ich veľa aj bez živnosti, no s tým ja neviem urobiť nič. Preto Vás žiadam o vykonanie okamžitých kontrol a vydanie rozhodnutia o ZÁKAZE poskytovania týchto „strechárskych“ živností, predbežne v konkrétných stavebných firmách a živnostníkoch, (základné info som si stiahol z int.portálu) a priebežne u všetkých stavebných firmách a živnostníkoch minimálne v našom regione. Každý kto vie zatlcť klinec je už strechár ? Môžete to považovať aj ako konkurečný boj, ale ja nemám problém s ozajstnými strechármi, ale len s takými čo sa tomu nerozumejú, nemajú na to žiadne oprávnenie a ich kvalita prevedenia prác je pod úroveň ozajstného strechárskeho majstra. Na strechách vídávám aj ľudí čo žiadne oprávnenie nemajú, dokonca nie sú ani občania SR, prácu im posunú práve takýto podnikatelia. Bližšie informácie poskytnem do zápisnice, alebo iným spôsobom.Čierna práca deformuje podnikatelské prostredie! V Komárne 11.apríla 2011 Peter Rusňák-konateľ 0918/778887

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

Referencie

Medzi naše ostatné vybrané referencie by som uviedol a spomenul najmä: Spoločenské objekty : Kultúrný dom Marcelová, Penzion v Trenčianských Tepliciach, Ev.kostol v Iži a Komárne , kaštiel Eszterháziho a Fesztyho v Hurbanove, kaštiel v Hadovciach, kaštiel v Kameničnej p.Opěla, Pošta a Telekomunikácie v Komárne a v Nových Zámkoch, Heat meat pub Cseh Gabriela v Komárne, obchodné centrum M-PARTNER v DS, rekr.stredisko SIGMATECH a.s Kendereš pri Šali, Dôstojnícky pavilón – t.č. Mestský úrad KOMÁRNO, dom Smútku v Marcelovej, Sokolciach, SOU Hadovce, SOU Moča, Pizeria ul.Jókaiho KN, Pizeria – Alfa v PETRŽALKE, a iné ….. Polyfunkčné objekty : Heat meat pub Cseh Gabriela v KN, SHILA ul.Thalyho KN, Drogeria Meisel-ul.Dunajská ul.KN, gen.Klapku KN šindlová krytina a aj Bramac krytina(2), CUBUS NZ, Bonóza NZ, ACACIA Chotín, SPP-Bratislavská cesta KN, Fy Balcancar NZ, Fy KOREKT-Hadovská cesta KN,PROFI veľkosklad Tatabánya Hu, BA Vajnory(1),Petržalka(2),Kamenné námestie – Babička a Obuv (2), MUDr.HENCZ Veľký Meder Obytné domy : E.B.Lukáča 27-33 KN, Staničná 9-15 KN, Mládeže 7-11 KN, Mederčská 51-55 KN, Odborárov 52-60KN, E.B.Lukáča 1-7 KN, Eotvosa 14-16 KN, Sústružnícka 2-12 KN, Budovateľská 41-43 KN, E.B.Lukáča 12-14 KN, Budovateľská 8-22 KN, Mieru 10-14 KN, Odborárov 42-46 KN Rodinné domy : od roku 1990 v celom okrese KN,NZ,DS … p.Macejka BA-Rača, Ing Pivoda Z. Sv.Peter, Hámori Vl. Ď.Dvor, projektanti Šagátovci, Németh Fr., Gyuríček Gy. a Bott Sz., 3 RD-majitelia STAVIMPEX NZ, Bernolákovo, Senec, Zlaté Klasy, Šala, Galanta, Radvaň n/Dunajom, Myjava, Bátorové Kosihy, Velký Meder …. Naša firma disponuje s vyškolenými pracovníkmi – odborníkmi strechármi na vysokej úrovni! Pokrývame okolo 10.000-14.000 m2 striech ročne. Sme autorizovaný pokrývači niekoľkých strešných systémov, zaoberajúci sa výlučne len so strechami a strešnými konštrukciami a systémami. Na strechách prevádzame všetky potrebné práce, potrebné na úplnú funkčnosť strechy, vrátane montáže a revízii bleskozvodov. Máme niekoľko ocenení s celoslovenských a medzinárodných súťaži pokrývačských firiem. Ako jediný a prvý v komárňanskom okrese : – autorizovaní pokrývači fy BRAMAC strešné systémy – držiteľmi LICENCIE na prácu s AZBESTOM – členmi Cechu Strechárov Slovenska (zakladajúci člen) – 33 ročná stav.firma zaoberajúca sa výlučne strechami !!! Rusňák Peter – konateľ

KOMSTAV STRECHY s.r.o.

Práve pripravujeme

Prevádzka

Fakturačné údaje

LOGO